طراحی بنر
تبلیغ ترجمانو
تبلیغ ترجمانو
اسفند ۸, ۱۳۹۷
کارگاه آموزشی دکتر ترکاشوند
کارگاه آموزشی دکتر ترکاشوند
اسفند ۶, ۱۳۹۷
طرح کارت و اقامت قانونی

طرح کارت و اقامت قانونی

    طرح کارت و اقامت قانونی

    یک طرح بنر دیگر این بار موضوع اقامت و راه های مهاجرت که این طرح جهت نمایش در پیام رسان های اجتماعی طراحی شده است .